บริษัท พี.เอ็ม.เทคโนโลยี แอนด์ พาร์ท จำกัด

เลขที่ผู้เสียภาษี TAX ID:0105553038056 เลขที่ 14 ซอยวัดสุขใจ 7 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 ประเทศไทยสาขากรุงเทพฯ ถนนนิมิตรใหม่ :02-1015621-2
โทร.  02 - 1015621 - 2  
Fax.  02 - 1015623
ID  Line  :  0100043 ( Techician )

powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE